Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 10 Nog onverdeeld

Tabel 10 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

3.350

‒ 3.350

0

0

      

Uitgaven

0

3.350

‒ 3.350

0

0

      

10.1 Loonbijstelling

0

3.012

‒ 3.012

0

0

      

10.2 Prijsbijstelling

0

338

‒ 338

0

0

      

10.3 Onvoorzien

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Licence