Base description which applies to whole site

Artikel 12 Rijksbijdragen

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 12 Rijksbijdragen x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

14.245.954

0

14.245.954

3.112.774

17.358.728

2.192.087

2.244.503

2.292.956

2.327.588

Uitgaven:

14.245.954

0

14.245.954

3.112.774

17.358.728

2.192.087

2.244.503

2.292.956

2.327.588

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Bijdrage aan sociale fondsen

14.245.954

0

14.245.954

3.112.774

17.358.728

2.192.087

2.244.503

2.292.956

2.327.588

Rijksbijdrage:

in kosten heffingskortingen AOW

2.189.900

0

2.189.900

7.100

2.197.000

‒ 24.200

‒ 60.100

‒ 100.500

‒ 168.100

vermogenstekort Ouderdomsfonds

11.777.400

0

11.777.400

3.104.100

14.881.500

2.214.000

2.302.100

2.391.100

2.493.700

tegemoetkoming arbeidsongeschikten

150.583

0

150.583

1.574

152.157

2.287

2.503

2.356

1.988

zwangere zelfstandigen

128.071

0

128.071

0

128.071

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletoire begroting bedraagt € 3.112,8 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW

  • 1. De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB (CEP 2019) (€ 7,1 miljoen).

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds

  • 1. De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB. De premie-inkomsten in het CEP 2019 dalen met ruim € 2 miljard ten opzichte van de raming in de MEV. Daarnaast is er in het Ouderdomsfonds in 2018 een vermogenstekort ontstaan van bijna € 1 miljard. Dat tekort wordt dit jaar verrekend. (€ 3.104,1 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten

  • 1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 1,6 miljoen).

Licence