Base description which applies to whole site

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

975.548

18.325

993.873

– 89.380

904.493

23.384

45.530

84.629

55.882

                       

Uitgaven

1.211.761

18.325

1.230.086

– 6.800

1.223.286

83.384

60.530

95.629

65.882

Waarvan juridisch verplicht (%)

97%

     

95,8%

       
                       

1. Positie cliënt

30.093

0

30.093

3.535

33.628

– 4.379

– 4.366

– 4.308

– 196

                       
 

Subsidies

21.446

0

21.446

3.132

24.578

– 4.368

– 4.366

– 4.308

– 196

   

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

21.000

0

21.000

– 4.000

17.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

0

   

Overig

446

0

446

7.132

7.578

– 368

– 366

– 308

– 196

                       
 

Opdrachten

8.647

0

8.647

403

9.050

– 11

0

0

0

   

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.850

0

3.850

0

3.850

0

0

0

0

   

Overig

4.797

0

4.797

403

5.200

– 11

0

0

0

                       

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

542.044

0

542.044

– 70.355

471.689

12.216

– 2.871

55.165

– 124

                       
 

Subsidies

520.045

0

520.045

– 65.120

454.925

13.444

– 1.643

56.393

1.104

   

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.000

0

112.000

0

112.000

0

0

0

0

   

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

21.000

0

21.000

0

21.000

0

0

0

0

   

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.700

0

4.700

0

4.700

0

0

0

0

   

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

38.000

0

38.000

0

38.000

0

0

0

0

   

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

   

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

200.000

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

   

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

11.500

0

11.500

0

11.500

0

0

0

0

   

Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)

15.000

0

15.000

0

15.000

0

0

0

0

   

Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)

67.500

0

67.500

– 55.400

12.100

3.700

– 3.300

55.000

0

   

Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap

8.000

0

8.000

 

8.000

       
   

Overig

40.845

0

40.845

– 9.720

31.125

9.744

1.657

1.393

1.104

                       
 

Opdrachten

9.861

0

9.861

– 3.485

6.376

– 1.228

– 1.228

– 1.228

– 1.228

   

Opleidingen & beroepenstructuur

5.000

0

5.000

– 1.485

3.515

0

0

0

0

   

Overig

4.861

0

4.861

– 2.000

2.861

– 1.228

– 1.228

– 1.228

– 1.228

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

12.138

0

12.138

– 1.750

10.388

0

0

0

0

   

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

11.638

0

11.638

– 1.750

9.888

0

0

0

0

   

RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten

500

0

500

0

500

0

0

0

0

                       

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

274.098

17.825

291.923

47.191

339.114

66.205

60.558

37.763

60.193

                       
 

Subsidies

48.979

150

49.129

– 1.165

47.964

5.550

1.625

1.350

1.350

   

Nivel

5.268

0

5.268

600

5.868

650

700

200

0

   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

15.291

150

15.441

– 4.896

10.545

2.000

0

0

0

   

Nictiz

5.800

0

5.800

513

6.313

0

0

0

0

   

Transparantie kwaliteit van zorg

7.288

0

7.288

0

7.288

0

0

0

0

   

Uitkomstgerichte zorg

12.462

0

12.462

0

12.462

0

0

0

0

   

Rechtmatige zorg

783

0

783

0

783

0

0

0

0

   

Overig

2.087

0

2.087

2.618

4.705

2.900

925

1.150

1.350

                       
 

Opdrachten

15.268

231

15.499

13.721

29.220

10.315

6.535

6.535

6.535

   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

11.387

231

11.618

– 2.500

9.118

0

0

0

0

   

Verminderen ervaren regeldruk

345

0

345

0

345

0

0

0

0

   

Rechtmatige zorg

78

0

78

0

78

0

0

0

0

   

Overig

3.458

0

3.458

16.221

19.679

10.315

6.535

6.535

6.535

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

18.823

0

18.823

440

19.263

1.200

1.200

1.200

1.200

   

CIBG: WTZi en JMV

18.823

0

18.823

0

18.823

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

440

440

1.200

1.200

1.200

1.200

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

191.028

17.444

208.472

34.195

242.667

49.140

51.198

28.678

51.108

   

ZonMw: programmering

191.028

17.444

208.472

34.195

242.667

49.140

51.198

28.678

51.108

                       

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

241.431

0

241.431

10.093

251.524

4.682

4.049

3.849

2.849

                       
 

Opdrachten

530

0

530

1.786

2.316

1.500

1.500

1.000

0

   

Uitvoering Wtcg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

530

0

530

1.786

2.316

1.500

1.500

1.000

0

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

239.901

0

239.901

8.307

248.208

3.182

2.549

2.849

2.849

   

CAK

116.449

0

116.449

5.024

121.473

1.363

730

730

730

   

NZa

57.455

0

57.455

600

58.055

600

600

600

600

   

Zorginstituut Nederland

60.454

0

60.454

2.269

62.723

1.400

1.400

1.700

1.700

   

CSZ

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

   

Overig

3.043

0

3.043

414

3.457

– 181

– 181

– 181

– 181

                       
 

Bijdragen aan medeoverheden

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

   

Overig

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

                       

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

124.095

500

124.595

2.736

127.331

4.660

3.160

3.160

3.160

                       
 

Bekostiging

124.095

500

124.595

2.736

127.331

4.660

3.160

3.160

3.160

   

Zorg en welzijn

124.095

500

124.595

2.736

127.331

4.660

3.160

3.160

3.160

                       

Ontvangsten

58.660

0

58.660

4.590

63.250

2.295

2.295

2.295

2.295

   

Wanbetalers en onverzekerden

53.802

0

53.802

0

53.802

0

0

0

0

   

Overig

4.858

0

4.858

4.590

9.448

2.295

2.295

2.295

2.295

Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting

1. Positie cliënt

Subsidies

Patiënten- en gehandicapten organisaties

Overheveling van middelen (€ 4 miljoen) vanuit het per 2019 ingestelde nieuwe beleidskader voor publieke gezondheidsorganisaties (pg-organisaties) voor de uitvoering van het projectsubsidieprogramma Voor Elkaar! door ZonMW waarop niet alleen de bestaande pg-organisaties maar ook nieuwe organisaties/netwerken kunnen inschrijven.

Overig

Voor kosten die samenhangen met de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen, zoals het bewaren en toegankelijk houden van medische dossiers van patiënten, wordt € 7,5 miljoen gereserveerd. Voorts is voor de uitvoeringskosten van ZonMw voor het programma Voor Elkaar! € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikelonderdeel 3.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)

Het arbeidsmarktprogramma Sectorplanplus kent tijdvakken, waarbij de uitgaven in meerdere jaren vallen. Vanwege verschuiving van de middelen naar latere tijdvakken zijn een aantal kasschuiven tussen de jaren nodig. De grootste is de schuif van 2019 naar 2022 (€ 55 miljoen).

Overig

De via het Hoofdlijnenakkoord GGZ beschikbaar gestelde bijdragen voor extra opleidingsplaatsen GGZ worden via een kasschuif beschikbaar gesteld voor de jaren 2019 t/m 2023.

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Subsidies

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

Door de latere inwerkingtreding van de subsidieregeling voor gebruikers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) ligt het zwaartepunt van de regeling in 2020 (€ 2 miljoen).

Daarnaast heeft er een interne herschikking plaatsgevonden voor het programma Zorg van nu (€ 1,1 miljoen). Tot slot hebben er diverse technische mutaties plaatsgevonden (€ 0,3 miljoen).

Opdrachten

Overig

De post opdrachten overig bestaat uit diverse mutaties:

  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bouwt en ontwikkelt een routeringsdienst voor de zorg. Deze voorziening is nodig voor de veilige authenticatie in het zorgdomein, zonder veel administratieve lasten en kosten voor zorgaanbieders. Voor de bouw en-, ontwikkeling van deze routeringsdienst en aansluiting van zorgaanbieders is € 5,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2019. Voor 2020 en verder is structureel € 2,5 miljoen euro per jaar gereserveerd voor beheer- en onderhoudskosten.

  • Voor de jaren 2019 en verder tot 2024 is geld beschikbaar gesteld voor internationale ontwikkelingen in uitwisseling van medische gegevens. In dit programma wordt invulling gegeven aan randvoorwaarden om te voldoen aan een internationale verplichting, waarvoor een voorziening wordt gerealiseerd. Het doel is dat iemand uit een ander land zich in Nederland kan melden bij een ziekenhuis en dat zijn/haar gegevens uit zijn/haar eigen land kunnen worden opgevraagd. Voor 2019 is hiervoor € 3,1 miljoen euro gereserveerd, in 2020 € 2 miljoen euro en vanaf 2021 structureel € 1 miljoen euro.

  • In 2018 en 2019 is de Tweede Kamer geïnformeerd over activiteiten voor het benutten van data in de zorg (TK 27 529, nr. 164) en het opstellen en uitvoeren van een roadmap voor gegevensuitwisseling onder regie van VWS (TK 27 529, nr. 183). Hiervoor zijn meerdere actielijnen uitgezet en is voor 2019 € 2,2 miljoen euro gereserveerd, in 2020 € 2 miljoen euro en vanaf 2021 structureel € 0,4 miljoen euro.

  • In 2017 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de kosten van de doorbelasting voor het gebruik van DigiD in de zorg. In 2018 is besloten dat een aantal niet-transactiegerichte Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voorzieningen worden doorbelast aan departementen op basis van een verdeelsleutel. Voor 2019 en verder is structureel € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld.

  • Het overige bedrag is het saldo van verschillende technische mutaties.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

ZonMw: programmering

Het programma maatschappelijke diensttijd wordt in 2020 voortgezet (€ 35 miljoen). Hierbij is voorzien in een afzonderlijke mogelijkheid om projecten voor gemeenten te starten. Verder zijn middelen overgeheveld van artikelonderdeel 1 Positie Cliënt voor de uitvoering van het programma Voor Elkaar! (4,3 miljoen). Voorts is een kasschuif tussen de jaren 2019 tot en met 2024 verwerkt om de beschikbare budgetten voor de programma’s Wat werkt voor de jeugd, Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, Voor Elkaar! en Maatschappelijke diensttijd aan te laten sluiten bij de liquiditeitsbehoefte van ZonMw (€ 11,8 miljoen). Voor de uitvoering van diverse andere programma’s is in totaal € 6,7 miljoen overgeheveld.

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

CAK

Door een administratieve fout is een aan het CAK in 2018 toegekend bedrag van € 5 miljoen niet tot betaling gekomen. Dit bedrag is nu opnieuw beschikbaar gekomen, zodat het in 2019 nabetaald kan worden aan het CAK.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en Welzijn

Er is € 5 miljoen toegevoegd aan het zorgbudget op Caribisch Nederland in verband met de hogere raming van de zorguitgaven in 2019. Daarnaast is de wijze van bekostiging van naschoolse activiteiten en dagbesteding op Caribisch Nederland gewijzigd van een VWS-subsidie naar een bijzondere uitkering via het Ministerie van BZK. Een bedrag van € 1,7 miljoen is hiertoe overgeboekt van VWS naar BZK. Tevens is als gevolg van een andere dan veronderstelde wisselkoers sprake van lagere uitgaven aan zorg en jeugdzorg op Caribisch Nederland van € 0,8 miljoen en zijn de kosten aan de shared-service organisatie van het Rijk op Caribisch Nederland gedaald met € 0,2 miljoen vanwege het lagere aantal werkplekken. Hierdoor vindt een structurele budgetoverheveling plaats vanuit BZK

Ontvangsten

Overig

In 2017 heeft VWS aan het CAK een lening verstrekt zodat het CAK de openstaande schuld aan het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) kon voldoen. Met het CAK is afgesproken dat deze lening in de jaren vanaf 2019 zal worden terugbetaald aan VWS (€ 4,6 miljoen).

Licence