Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Ontvangsten

 

6.921.916

6.597.281

‒ 1.432.005

‒ 33.243

5.132.033

19.09 Ten laste van begroting IenW

6.921.916

6.597.281

‒ 1.432.005

‒ 33.243

5.132.033

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

Licence