Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curacao

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 Kabinet van de Gouverneur van Curacao (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.819

2.847

69

470

3.386

      

Uitgaven

2.819

2.847

69

470

3.386

      

7.1 Kabinet Gouverneur Curaçao

2.819

2.847

69

470

3.386

      

Ontvangsten

200

200

0

0

200

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen.

Licence