Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 Kabinet van de Gouverneur Sint Maarten (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.024

2.069

50

338

2.457

      

Uitgaven

2.024

2.069

50

338

2.457

      

8.1 Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.024

2.069

50

338

2.457

      

Ontvangsten

50

75

0

0

75

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen.

Licence