Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kabinet van de Gouverneur Curaçao (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

2.819

0

2.819

28

2.847

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

2.819

0

2.819

28

2.847

0

0

0

0

                     

7.1

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.819

0

2.819

28

2.847

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

200

0

200

0

200

0

0

0

0

Licence