Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Kabinet van de Gouverneur Sint Maarten (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

2.024

0

2.024

45

2.069

25

25

25

25

                     
 

Uitgaven:

2.024

0

2.024

45

2.069

25

25

25

25

                     

8.1

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.024

0

2.024

45

2.069

25

25

25

25

                     
 

Ontvangsten:

50

0

50

25

75

25

25

25

25

Licence