Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 9 Kiesraad

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 9 Kiesraad (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.345

2.493

56

2.760

5.309

      

Uitgaven

2.345

2.493

56

693

3.242

      

9.1 Kiesraad

2.345

2.493

56

693

3.242

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Ondersteunende software voor verkiezingen

Voor de volgende verkiezingen (herindelingsverkiezingen 2020/Tweede Kamerverkiezing 2021) wordt een nieuwe versie gemaakt van de programmatuur die gebruikt wordt om de uitslag te berekenen. Daarvoor zijn middelen overgeheveld van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) naar de Kiesraad. Voor deze nieuwe versie en het beheer daarvan is een meerjarige verplichting aangegaan.

Licence