Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

34.167

16.459

0

50.626

      

Uitgaven

28.517

62.684

16.459

0

79.143

Waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

  

100,0%

      

5.1 Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

28.517

28.517

0

0

28.517

Leningen

28.517

28.517

0

0

28.517

Schuldsanering

28.517

28.517

0

0

28.517

      

5.2 Leningen/garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

0

34.167

16.459

0

50.626

Leningen

0

34.167

16.459

0

50.626

Lopende inschrijving Curacao en Sint Maarten

0

34.167

16.459

0

50.626

      

Ontvangsten

38.292

39.655

582

0

40.237

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

5.1 Leningen/ garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Leningen

Lopende inschrijving Curaçao en Sint Maarten

Het gaat om de tweede tranche liquiditeitssteun 2018 voor Sint Maarten middels een lopende inschrijving. De obligatielening heeft een looptijd van 30 jaar.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

-

Licence