Base description which applies to whole site

6 De beleidsartikelen BES-fonds

Er zijn geen mutaties.

Beleidsartikel 1 BES-fonds

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 BES-fonds (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

38.279

42.805

0

0

42.805

      

Uitgaven

38.279

42.805

0

0

42.805

Waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

  

100,0%

      

1. BES-fonds

38.279

42.805

0

0

42.805

Bijdragen aan medeoverheden

38.279

42.805

0

0

42.805

Vrije uitkering

38.279

42.805

0

0

42.805

      

Ontvangsten

38.279

42.805

0

0

42.805

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

-

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

-

Licence