Base description which applies to whole site

Artikel 7 Nog onverdeeld

Tabel 9 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.142

8.157

‒ 721

‒ 902

6.534

      

Uitgaven

1.142

8.157

‒ 721

‒ 902

6.534

      

7.1 Loonbijstelling

0

696

‒ 696

0

0

      

7.2 Prijsbijstelling

0

744

‒ 744

0

0

      

7.3 Onvoorzien

164

202

700

‒ 902

0

      

7.4 Wisselkoersreserve

978

6.515

19

0

6.534

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

Onvoorzien

De resterende middelen van de post Onvoorzien worden overgeheveld naar artikel 4.2 voor de afronding van de RWZI en diverse andere subsidies.

Licence