Base description which applies to whole site

Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Op dit artikel is circa € 2,6 mln. minder verplicht en is er circa € 2,3 mln. minder uitgegeven binnen de begroting van Koninkrijksrelaties.

Toelichting

De onderschrijding op zowel het verplichtingen- als uitgavenbudget is hoofdzakelijk te verklaren door een overboeking per Slotwet naar de begroting van JenV ten behoeve van Recherche Samenwerkingsteam (RST). Dit in verband met de uitzending van personeel naar Caribisch Nederland en de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De Politie wordt via de begroting van JenV wordt bekostigd.

Licence