Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 2 Nationale veiligheid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Nationale Veiligheid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

274.253

284.906

8.579

3.846

297.331

      

Uitgaven:

274.253

284.906

8.579

3.846

297.331

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

2.1 AIVD apparaat

262.958

269.811

8.329

‒ 1.154

276.986

      

2.2 AIVD geheim

11.295

15.095

250

5.000

20.345

      

Ontvangsten

13.214

14.714

0

0

14.714

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2019.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

2.1 AIVD apparaat

Dit betreft een reallocatie vanuit artikel 7.1 Bedrijfsvoeringsbeleid voor werkzaamheden aan Staatsgeheime werkplekken. Daarnaast kunnen de middelen voor bestrijding Jihadisme dit jaar naar verwachting niet geheel uitgeput worden. Deze worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge (EJM).

2.2 AIVD geheim

Voor de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) zijn incidenteel middelen aan de begroting toegevoegd.

Licence