Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 12 Algemeen

Tabel 13 Budgettaire gevolgen Algemeen (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

6.558

29.266

34.714

12.711

76.691

      

Uitgaven:

6.558

29.266

34.714

12.711

76.691

      

12.1 Algemeen

6.558

29.266

34.714

12.711

76.691

Subsidies

444

718

83

155

956

Diverse subsidies

394

668

82

155

905

Koninklijk Paleis Amsterdam

50

50

1

0

51

Opdrachten

912

912

‒ 109

‒ 99

704

Diverse opdrachten

313

313

0

‒ 92

221

Internationale Samenwerking

599

599

‒ 109

‒ 7

483

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

89

30

119

Diverse bijdragen

0

0

89

30

119

Bijdragen aan agentschappen

0

22.434

0

0

22.434

SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)

0

22.434

0

0

22.434

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

5.202

5.202

34.651

12.625

52.478

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

5.202

5.202

34.651

12.600

52.453

J&V (H6)

0

0

0

25

25

      

Ontvangsten

0

13.101

0

0

13.101

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Benzinestations en bodemwinning

Het betreft een actualisatie van de af te dragen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Een aantal dossiers zijn VPB-plichtig. In 2019 moet VPB worden betaald naar aanleiding van de (voorlopige) aanslagen voor 2016, 2017 en 2018. Er wordt voor 2016 nog een voorlopige aanslag betaald. Daarnaast ontvangt BZK een aanslag voor uitzendregelingen die onterecht onbelast zijn gebleven vanaf 2013. De kosten hiervan bedragen circa € 9,5 mln. en moeten nog dit jaar betaald worden.

Licence