Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ART. NR. 8 INTERNATIONAAL BELEID

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

12.785

0

12.785

590

13.375

55

134

134

136

Uitgaven

12.785

0

12.785

120

12.905

75

134

134

134

Waarvan juridisch verplicht

96,3%

96,3%

96,4%

Subsidies

321

0

321

‒ 47

274

‒ 80

‒ 80

‒ 80

‒ 80

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

0

0

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

0

0

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

196

196

‒ 80

116

‒ 80

‒ 80

‒ 80

‒ 80

Overige incidentele subsidies

125

125

33

158

Opdrachten

207

0

207

15

222

0

0

0

0

Beleidsonderzoek en benchmarking

100

100

100

Incidentele Internationale activiteiten

107

107

15

122

EU-voorzitterschap

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

11.831

0

11.831

57

11.888

60

119

119

119

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

800

800

800

OCW-vertegenwoordiging in het buitenland

0

0

Stichting Nuffic

3.858

3.858

3.858

Nederlandse Taalunie

2.799

2.799

2.799

Europa College Brugge

30

30

30

Unesco

20

20

20

OESO CERI

77

77

77

Fullbright Center

368

368

368

DCICC

0

0

Stichting Ons Erfdeel

185

185

185

Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training

3.074

3.074

57

3.131

60

119

119

119

EU-prgramma's en activiteiten

20

20

20

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

600

600

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

426

0

426

95

521

95

95

95

95

Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (hoofdstuk 5 (BuZa)

426

426

95

521

95

95

95

95

Ontvangsten

99

0

99

99

Licence