Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer

Op artikel 3 is in 2019 circa € 2,7 mln. meer verplicht en circa € 3,3 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

De onderschrijding op het uitgavenbudget komt door de vertraging van de renovatie van het Binnenhof. Er zijn echter wel reeds verplichtingen aangaan voor een aantal vervangingsinvesteringen, wat leidt tot een overschrijding van het verplichtingenbudget.

Licence