Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

102.007

129.937

2.639

‒ 3.600

128.976

      

Uitgaven

102.007

129.937

2.639

‒ 3.600

128.976

      

3.1 Apparaat Tweede Kamer

69.028

96.958

1.733

‒ 3.700

94.991

      

3.2 Onderzoeksbudget

2.271

2.271

52

 

2.323

      

3.3 Drukwerk

1.832

1.832

27

 

1.859

      

3.4 Fractiekosten

26.455

26.455

775

 

27.230

      

3.5 Uitzending leden

442

442

6

 

448

      

3.6 Parlementaire enquetes

0

0

0

100

100

      

3.7 Bijdrage ProDemos

1.979

1.979

46

 

2.025

      

Ontvangsten

3.966

3.966

0

 

3.966

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Projectvertraging

Binnen de bedrijfsvoering van de Tweede Kamer is vertraging ontstaan bij een aantal projecten. Dit heeft te maken met het verschuiven van opleveringsmomenten waardoor de betalingstermijnen verschuiven. Dit heeft betrekking op de Audiovisuele middelen, verhuizing van de datacenters, de historische boekencollectie en de investering in meubilair.

Parlementaire enquête

De Tweede Kamer heeft besloten om een parlementaire ondervraging te doen naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeën, uit onvrije landen en de wijze waarop dit doorbroken kan worden. Voor deze flitsenquête worden middelen aan de begroting toegevoegd.

Licence