Base description which applies to whole site

Artikel 2 Uitgaven ten behoeve van (oud-)leden Tweede Kamer en leden Europees Parlement

Op artikel 2 is in 2019 circa € 1,5 mln. meer verplicht en uitgegeven.

Toelichting

De overschrijding op het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget is het gevolg van de eindheffing 2018 van de Belastingdienst voor de werkkostenregeling. De overschrijding is reeds aangekondigd in de Kamerbrief inzake beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IIA, nr. 9).

Licence