Base description which applies to whole site

Artikel 1 Raad van State

Op artikel 1 is in 2019 circa € 2,4 mln. meer verplicht dan begroot.

Toelichting

De overschrijding van het verplichtingenbudget komt doordat de Raad van State in december 2019 de juridisch afdwingbare verplichtingen die betrekking hebben op 2020 heeft vastgelegd. Dit is reeds vermeld in de Kamerbrief inzake beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IIA, nr. 9).

Licence