Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Op dit artikel is circa € 7,0 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast is er circa € 1,6 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

De onderschrijding van de verplichtingen en uitgaven van circa € 1,1 mln. wordt veroorzaakt doordat middelen voor het National Recovery Program Bureau in 2023 niet tot besteding zijn gekomen. Het verdere verschil op de verplichtingen wordt veroorzaakt doordat er in 2022 meerjarige verplichtingen zijn aangegaan waardoor het verplichtingenbudget in 2023 niet tot uitputting is gekomen.

Licence