Base description which applies to whole site

Artikel 4. Bevordering sociaaleconomische structuur

Op dit artikel is circa € 3,3 mln. minder verplicht. Daarnaast is er circa € 1,7 mln. minder uitgegeven en € 0,3 mln. minder ontvangen.

Toelichting

De lagere realisatie op de verplichtingen wordt veroorzaakt, doordat verplichtingen al in voorgaande jaren ingesteld waren en een lagere verplichting voor de pensioenen politieke ambtsdragers. De lagere realisatie op de uitgaven is met name veroorzaakt door een wisselkoersmeevaller van circa € 0,5 mln. en een betaling van circa € 0,7 mln. aan Aruba die over het boekjaar heen gegaan is, doordat een bankbetaling eind 2019 uitviel.

Licence