Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

312.072

306.115

332.609

‒ 16.321

316.288

Uitgaven

 

313.272

320.088

317.170

‒ 1.131

316.039

5.01

Apparaat

235.456

236.630

247.140

‒ 557

246.583

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.830

2.290

2.351

‒ 557

1.794

5.01.02

Apparaatskosten RWS

233.626

234.340

244.789

0

244.789

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

233.626

234.340

244.789

0

244.789

5.02

Overige uitgaven

64.816

65.245

69.884

‒ 428

69.456

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

62.781

63.407

68.119

0

68.119

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

62.781

63.407

68.119

0

68.119

5.02.02

Programma-uitgaven DC

2.035

1.838

1.765

‒ 428

1.337

5.03

Investeringsruimte

11.000

22.556

146

‒ 146

0

5.03.01

Programmaruimte

11.000

22.556

146

‒ 146

0

5.03.02

Beleidsruimte

     

5.04

Reserveringen

2.000

‒ 4.343

0

 

0

5.04.01

Reserveringen

2.000

‒ 4.343

0

 

0

Ontvangsten

  

29.935

29.935

2

29.937

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

29.935

2

29.937

5.10.01

Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

29.935

2

29.937

Verplichtingen

Op dit artikel komen verplichtingen in de regel in hetzelfde jaar tot betaling. Bij het vaststellen van de beschikbare bedragen is hier te weinig rekening meegehouden, waardoor het verplichtingenbudgetten ten opzichte van de kasbudgetten te hoog was.

Licence