Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.10 Beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

29.349

25.430

25.456

‒ 3.668

21.788

Waarvan garantieverplichtingen

   

0

 

Uitgaven

33.802

32.150

31.066

‒ 727

30.339

22.01 Veiligheid chemische stoffen

7.345

6.719

6.851

‒ 78

6.773

22.01.01 Opdrachten

4.773

3.678

3.735

85

3.820

22.01.02 Subsidies

235

265

265

‒ 163

102

22.01.03 Bijdrage aan agentschappen

2.337

2.776

2.851

0

2.851

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.337

2.556

2.631

0

2.631

- Overige bijdragen aan agentschappen

 

220

220

0

220

22.02 Veiligheid biotechnologie

2.770

2.920

3.220

30

3.250

22.02.01 Opdrachten

2.770

2.920

3.220

30

3.250

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

23.687

22.511

20.995

‒ 679

20.316

22.03.01 Opdrachten

4.251

5.497

3.455

6

3.461

- Omgevingsveiligheid

1.979

1.106

945

69

1.014

- Overige opdrachten

2.272

4.391

2.510

‒ 63

2.447

22.03.02 Subsidies

14.869

11.745

11.795

‒ 680

11.115

- Asbest

10.783

8.800

8.800

0

8.800

- Overige subsidies

4.086

2.945

2.995

‒ 680

2.315

22.03.03 Bijdrage aan agentschappen

1.521

2.007

1.933

0

1.933

- Waarvan bijdrage aan RWS

1.521

2.007

1.933

0

1.933

22.03.04 Bijdrage aan medeoverheden

 

101

101

‒ 1

100

22.03.09 Inkomensoverdrachten

3.046

3.161

3.711

‒ 4

3.707

- Mesothelioom en asbestose

3.046

3.161

3.711

‒ 4

3.707

Ontvangsten

250

250

250

‒ 249

1

Verplichtingen

Per saldo is er € 3,7 miljoen minder aan verplichtingen gerealiseerd dan gebudgetteerd. Dit komt met name door vertragingen in het aangaan van verscheidene verplichtingen met betrekking tot veiligheid chemische stoffen (€ 1,3 miljoen), een lagere verplichtingenrealisatie (€ 0,8 miljoen) voor uitvoering veiligheid van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) en verscheidene lagere verplichtingenrealisaties op veiligheid bedrijven en transport á € 1,6 miljoen.

Uitgaven

Er hebben geen noemenswaardige uitgavenmutaties plaatsgevonden.

Licence