Base description which applies to whole site

2.9 Beleidsartikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

50.173

35.383

75.186

‒ 1.029

74.157

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

49.962

34.951

32.840

‒ 2.973

29.867

21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium

1.188

168

168

‒ 22

146

21.04.01 Opdrachten

1.188

168

168

‒ 23

145

21.05 Duurzame productketens

42.936

33.902

30.456

‒ 1.621

28.835

21.05.01 Opdrachten

21.003

16.110

8.940

958

9.898

- Waarvan uitvoering duurzame productketens

10.119

7.098

3.321

1.387

4.708

- Waarvan overige opdrachten

10.884

9.012

5.619

‒ 429

5.190

21.05.02 Subsidies

10.657

6.962

12.072

‒ 2.614

9.458

- Subsidies duurzame productketens

657

2.506

8.717

‒ 1.959

6.758

- Chemische recycling kunststoffen

10.000

4.456

3.355

‒ 655

2.700

21.05.03 Bijdrage aan agentschappen

7.247

6.801

7.861

0

7.861

- Waarvan bijdrage aan RWS

7.247

6.801

7.861

0

7.861

21.05.04 Bijdrage aan medeoverheden

 

3.559

1.113

35

1.148

- Caribisch Nederland afvalbeheer

 

3.559

1.113

35

1.148

21.05.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's

470

470

470

0

470

21.06 Natuurlijk kapitaal

5.838

881

2.216

‒ 1.330

886

21.06.01 Opdrachten

5.838

881

2.216

‒ 1.330

886

21.06.02 Subsidies

0

0

0

0

0

Ontvangsten

  

142

29

171

Verplichtingen

Per saldo zijn er minder verplichtingen (€ 1,0 miljoen) aangegaan dan geraamd. Dit komt met name door meevallers in de opdrachtverstrekking aan met name RWS voor verscheidene werkzaamheden (€ 0,4 miljoen) en een langere voorbereidingstijd dan verwacht (€ 0,5 miljoen) voor C02-reducerende maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

Uitgaven

21.05 Duurzame productketensPer saldo liggen de uitgaven op duurzame productketens € 1,6 miljoen lager dan geraamd.

Opdrachten 21.05.01Er zijn hogere uitgaven gerealiseerd (€ 1,4 miljoen) dan gepland voor opdrachten. Dit komt door hogere opdrachten aan het PBL voor de monitoring van circulaire economie en voor opdrachten verstrekt aan de RVO en het RIVM in het kader van circulaire economie. Daarnaast zijn er autonome meevallers op verscheidene opdrachten voor o.a. RWS á € 0,4 miljoen.

Subsidies 21.05.02Met betrekking tot subsidies vallen de uitgaven lager uit dan geraamd. Dit komt door lagere uitgaven (€ 1,6 miljoen) door de RVO voor werkzaamheden op het terrein van de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie en vertragingen in de uitvoering van subsidies voor chemische recycling kunststoffen en circulair ontwerp (€ 0,7 miljoen), en lagere uitgaven van €0,2 miljoen wat betreft de subsidie voor advies klimaatneutraal inkopen.

21.06 Natuurlijk kapitaal

Opdrachten 21.06.01Vanwege een langere voorbereidingstijd dan initieel ingeschat met betrekking tot de invoering van CO2-besparende maatregelen in de GWW is er € 1,0 miljoen minder aan uitgaven gerealiseerd. Daarnaast is er voor €0,3 miljoen doorgeschoven naar 2020 omtrent opdrachten Circulaire Economie.

Licence