Base description which applies to whole site

2.11 Beleidsartikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (bedragen x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

53.728

53.728

56.261

‒ 409

55.852

Waarvan garantieverplichtingen

   

0

 

Uitgaven

52.786

52.786

55.319

‒ 77

55.242

23.01 Meteorologie en seismologie

31.151

31.151

33.684

‒ 77

33.607

23.01.03 Bijdragen aan het agentschap KNMI

30.211

30.211

32.744

19

32.763

- Meteorologie

29.259

29.259

31.471

19

31.490

- Seismologie

952

952

1.273

0

1.273

23.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

940

940

940

‒ 96

844

- Contributie WMO (HGIS)

940

940

940

‒ 96

844

23.02 Aardobservatie

21.635

21.635

21.635

0

21.635

23.02.03 Bijdragen aan het agentschap KNMI

21.635

21.635

21.635

0

21.635

Ontvangsten

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleinder dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence