Base description which applies to whole site

2.12 Beleidsartikel 24 Handhaving en Toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

108.072

118.072

134.798

0

134.798

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

108.072

118.072

134.798

0

134.798

24.01 Handhaving en toezicht

108.072

118.072

134.798

0

134.798

24.01.03 Bijdrage aan het agentschap ILT

108.072

118.072

134.798

 

134.798

Ontvangsten

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence