Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.11 Artikel 23 Meteorologie, seismologie en Aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

53.728

53.728

2.276

257

56.261

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

52.786

52.786

2.276

257

55.319

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

23.01 Meteorologie en seismologie

31.151

31.151

2.276

257

33.684

Bijdrage aan het agentschap KNMI

30.211

30.211

2.276

257

32.744

- Meteorologie

29.259

29.259

1.955

257

31.471

- Seismologie

952

952

321

 

1.273

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

940

940

  

940

- Contributie WMO (HGIS)

     

23.02 Aardobservatie

21.635

21.635

  

21.635

Bijdrage aan het agentschap KNMI

21.635

21.635

  

21.635

- Aardobservatie

     

Ontvangsten

     
Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

23.01 Meteorologie en seismologie

De hogere uitgaven van € 257.000 bij de tweede suppletoire wet zijn bestemd voor:

  • Het KNMI gaat een samenwerkingsdag op het gebied van Datalabs organiseren. Het departement draagt bij aan de organisatie van deze dag (€ 30.000).

  • Het KNMI ontvangt een compensatie voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 105.000).

  • De broeikasgas- en luchtkwaliteitsmetingen van de Zendmast Cabauw zijn niet in de basistaak van het KNMI opgenomen. EZK en IenW hebben afgesproken beide 50% van de kosten voor hun rekening te nemen. Het KNMI ontvangt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage voor broeikasgasmetingen (€ 122.000).

Licence