Base description which applies to whole site

Artikel 10 Nog onverdeeld

A. Tabel Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen – artikel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

0

0

77.956

68.860

67.004

105.029

66.571

                 

Uitgaven

0

0

98.411

186.730

67.046

96.178

66.571

 

Programma onvoorzien

0

0

40.873

27.900

23.901

23.901

5.652

 

Apparaat onvoorzien

0

0

42.659

143.896

34.363

62.765

52.046

 

Loonbijstelling

0

0

4.466

4.676

2.202

2.872

2.218

 

Prijsbijstelling

0

0

10.413

10.258

6.580

6.640

6.655

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Vanuit dit artikel wordt de bij eerste suppletoire begroting 2018 toegekende loon- en prijsbijstelling naar de beleids- en apparaatsartikelen overgeboekt. Bij Voorjaarsnota 2018 heeft de Financiënbegroting een bijdrage geleverd aan de Rijksbrede problematiek onder het uitgavenplafond. Deze bijdrage wordt nu verdeeld over de beleids- en apparaatsartikelen. Voorts staan op dit artikel middelen gereserveerd voor de vertrekregeling en voor de uitvoeringskosten van fiscale maatregelen. Dit artikel is tevens bedoeld om eventuele onzekere ontwikkelingen binnen de begroting van Financiën op te vangen.

Licence