Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

Tabel 3 Budgettaire gevolgen art. 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3) = (1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

8.503

0

8.503

0

8.503

0

0

0

0

          

Uitgaven

8.503

0

8.503

0

8.503

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

100%

   

100%

    
          

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.503

0

8.503

0

8.503

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence