Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning

Tabel 4 Budgettaire gevolgen art. 2 Functionele uitgaven van de Koning (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3) = (1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

29.635

0

29.635

835

30.470

835

835

835

835

          

Uitgaven

29.635

0

29.635

835

30.470

835

835

835

835

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

100%

   

100%

    
          

Functionele uitgaven van de Koning

29.635

0

29.635

835

30.470

835

835

835

835

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 betreffen de loon- en prijsbijstelling 2020.

Licence