Base description which applies to whole site

3.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

25 Brede doeluitkering

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

909.220

 

909.220

23.104

932.324

    

Uitgaven

920.515

 

920.515

32.936

953.451

    

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

25.01 Brede doeluitkering

920.515

 

920.515

32.936

953.451

    

Ontvangsten

         
Toelichting

25.01 Brede doeluitkering

De uitgaven op dit artikel zijn bij de eerste suppletoire begroting met € 32,9 miljoen verhoogd. Dit betreft met name de toevoeging van de loon en prijsbijstelling (€ 23,6 miljoen). Deze middelen zijn ontvangen op artikel 99 en worden binnen de begroting HXII herverdeeld. Daarnaast zijn er overboekingen van het Infrastructuurfonds ten behoeve van Slimme en Duurzame mobiliteit (€ 4,9 miljoen), Snelfietsroutes (€ 2,6 miljoen), het project CID Binckhorst (€ 0,9 miljoen) en Beter Benutten (€ 0,5 miljoen). Conform de wet BDU zijn vorig jaar de bedragen als verplichting vastgelegd.

Licence