Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning

Budgettaire gevolgen

Tabel 5 Budgettaire gevolgen artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

29.635

30.470

0

0

30.470

      

Uitgaven

29.635

30.470

0

0

30.470

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

100%

100%

  

100%

      

Functionele uitgaven van de Koning

29.635

30.470

0

0

30.470

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Licence