Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

13.643

12.334

341

304

12.979

      

Uitgaven

13.643

12.334

341

304

12.979

Waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

  

100,0%

      

1.1. Versterken rechtsstaat

13.643

12.334

341

304

12.979

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

826

0

1.304

2.130

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

0

826

0

1.304

2.130

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

13.643

11.508

341

‒ 1.000

10.849

Grensbewaking (Defensie)

6.209

6.209

130

0

6.339

Rechterlijke macht (JenV)

7.434

5.299

211

‒ 1.000

4.510

      

Ontvangsten

0

0

0

1.304

1.304

1

Stand inclusief mutaties van de 1e ISB (Kamerstukken II 2109/20, 35443, nr. 1)

2

Stand inclusief mutaties van de 2e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1), de 3e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35474, nr. 1) , 4e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1) en 5e ISB (Kamerstukken 2020/21, 35641, nr. 1)

Toelichting

Mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

De ontvangsten van de afrekening Recherche Samenwerkingsteam (RST) over 2019 worden ingezet om de uitzendkosten van het Recherche Samenwerkingsteam over 2019 te dekken.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Rechterlijke macht (JenV)

De Nationale Politie ontvangt voor 2020 via het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een incidentele bijdrage om toe te werken naar een balans op het totale budget van het Recherche Samenwerkingsteam. Daarmee wordt voorkomen dat op korte termijn drastisch gesneden moet worden in de formatie wat ten koste zal gaan van de operationele uitvoeringscapaciteit.

Ontvangsten

Dit betreft de ontvangsten van de afrekening voor het Recherche Samenwerkingsteam over 2019.

Licence