Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 9

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 9 Nabestaanden (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.227

1.316

16

0

1.332

Uitgaven

1.227

1.316

16

0

1.332

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

AWW (Caribisch Nederland)

1.227

1.316

16

0

1.332

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 16.000. Hiervan is € 16.000 verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 9 Nabestaanden (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

350.289

339.380

‒ 178

0

339.202

Uitgaven

350.289

339.380

‒ 178

0

339.202

      

Inkomensoverdrachten

     

ANW

337.220

326.193

7.142

0

333.335

Tegemoetkoming ANW

5.936

5.777

90

0

5.867

ANW nominaal

7.041

7.320

‒ 7.320

0

0

Tegemoetkoming ANW nominaal

92

90

‒ 90

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,2 miljoen. Hiervan is -/- € 0,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.

Licence