Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 9

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefincierd artikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

1.227

0

1.227

89

1.316

115

137

156

178

Uitgaven:

1.227

0

1.227

89

1.316

115

137

156

178

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Inkomensoverdrachten

1.227

0

1.227

89

1.316

115

137

156

178

AWW (Caribisch Nederland)

1.227

0

1.227

89

1.316

115

137

156

178

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) Caribisch Nederland (CN)

  • 1. De raming van de AWW CN is op basis van uitvoeringsinformatie en de verwerking van de nieuwe bevolkingsprognose licht opwaarts bijgesteld € 0,1 miljoen.

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

350.289

0

350.289

‒ 10.909

339.380

‒ 13.149

‒ 13.839

‒ 14.274

‒ 14.731

Uitgaven:

350.289

0

350.289

‒ 10.909

339.380

‒ 13.149

‒ 13.839

‒ 14.274

‒ 14.731

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Inkomensoverdrachten

343.156

0

343.156

‒ 11.186

331.970

‒ 14.565

‒ 14.984

‒ 14.817

‒ 14.353

Anw

337.220

0

337.220

‒ 11.027

326.193

‒ 14.350

‒ 14.757

‒ 14.587

‒ 14.125

Tegemoetkoming Anw

5.936

0

5.936

‒ 159

5.777

‒ 215

‒ 227

‒ 230

‒ 228

          

Nominaal

7.133

0

7.133

277

7.410

1.416

1.145

543

‒ 378

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 10,9 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ANW

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming neerwaarts bijgesteld (-/- € 12,2 miljoen in 2020). De prognose voor het aantal gerechtigden is neerwaarts bijgesteld, onder andere vanwege een lager aantal aanvragen in 2019 dan verwacht.

  • 2. Als gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over het afschaffen van de halfwezenkop in 2015, dient een aantal Anw-gerechtigden te worden gecompenseerd. Dit leidt tot een meerjarige opwaartse bijstelling (€ 1,2 miljoen in 2020).

Inkomensoverdrachten: ANW tegemoetkoming

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming meerjarig licht neerwaarts bijgesteld (-/- € 0,2 miljoen).

Nominaal

  • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 0,3 miljoen.

Licence