Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 6,2 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door een bijdrage aan het Regionaal Economisch Programma (REP) die via een specifieke uitkering aan de provincies Groningen en Friesland eind 2020 zijn overgemaakt (€ 5,1 miljoen). Deze mutatie wordt onder uitgaven nader toegelicht. Daarnaast staat er ten onrechte verplichtingensaldo op afrekening voorschotten (€ 1,1 miljoen).

Uitgaven

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn

Op dit artikelonderdeel zijn de lagere uitgaven van € 5,1 miljoen het gevolg van specifieke uitkeringen aan de provincies Groningen en Friesland. Het gaat hierbij om het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Dit bedrag is via het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII overgeboekt en is eind 2020 uitgekeerd aan de provincies.

Licence