Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Verplichtingen

De verlaging van € 86,1 miljoen bij de Slotwet 2020 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 (€ 86,9 miljoen).

Saldo 2020

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:

  • Overdracht Brokx-Nat (€ 18,7 miljoen): de overdracht van de Haven Oude Schild en wegen en paden Texel vindt plaats in 2021.

  • Programma Vervanging en Renovatie (€ 7,2 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten Kelperbrug (€ 7,8 miljoen), Bediening Besturing Brabantse kanalen (€ 3,3 miljoen) en doordat er minder contractwijzigingen zijn vastgelegd dan eerder verwacht o.a. door coronacrisis gerelateerde vertragingen (- € 4,5 miljoen).

  • Maasroute 2e fase (€ 2,2 miljoen): diverse inkopen worden later vastgelegd dan gepland.

  • Toekomstvisie Waal: (€ 5,2 miljoen): door COVID-19 gerelateerde vertraging schuift het verplichtingenbudget op naar 2021.

  • Lichteren IJmuiden: (€ 7,4 miljoen): de geraamde verplichtingenruimte is niet nodig gebleken.

  • Twentekanalen fase 2 (€ 17,6 miljoen): in 2020 zijn de aanbesteding en de gunning afgerond. De verplichtingen worden in 2021 vastgelegd in plaats van 2020.

  • Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 4,5 miljoen): in 2020 zijn er minder wijzigingen overeengekomen die wel werden verwacht door COVID-19 gerelateerde vertraging en de bijbehorende kosten. Het aantonen van de vertraging en extra kosten door de coronacrisis blijkt complexer dan gedacht.

  • Lemmer- Delfzijl 2 (€ 19,5 miljoen): Door bijstelling van de prognose was in 2020 minder verplichtingen nodig dan geraamd.

  • Zeetoegang IJmond (€ 1,8 miljoen): in 2020 zijn diverse verplichtingen niet aangegaan. Deze worden in 2021 aangegaan.

Het voordelig saldo wordt in 2021 aan de verplichtingen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Licence