Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Toelichting

De uitgavenmutatie is het saldo van een overschrijding bij de Rijksvoorlichtingsdient en een onderuitputting bij het Kabinet van de Koning. Bij de Rijksvoorlichtingsdienst is sprake van een overschrijding van € 91.000 als gevolg van extra personele inzet voor online communicatie activiteiten voor het Koninklijk Huis. Bij het Kabinet van de Koning is sprake van een onderuitputting van € 69.000. Dit is met name veroorzaakt door lagere materiële uitgaven als gevolg van de COVID-19 crisis. Ook de personele uitgaven zijn als gevolg van onder andere vacatureruimte iets lager dan begroot.

Licence