Base description which applies to whole site
+

3.3 Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Budgettaire gevolgen

Tabel 6 Budgettaire gevolgen artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

6.224

6.471

0

‒ 80

6.391

      

Uitgaven

6.224

6.471

0

‒ 80

6.391

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

100%

100%

  

100%

      

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.224

6.471

0

‒ 80

6.391

      

Ontvangsten

0

52

0

0

52

Toelichting

De uitgaven op dit artikel worden met € 80.000 neerwaarts bijgesteld. Dit betreffen twee mutaties bij de Rijksvoorlichtingsdienst. De materiële uitgaven worden neerwaarts bijgesteld met € 30.000 door onder andere het vervallen van grootschalige evenementen en fotocontracten. Daarnaast zijn de overheadkosten € 50.000 lager dan oorspronkelijk begroot.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Zie paragraaf 2 voor een toelichting op de mutaties.

Licence