Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3) = (1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

6.224

0

6.224

247

6.471

188

188

188

188

          

Uitgaven

6.224

0

6.224

247

6.471

188

188

188

188

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

100%

   

100%

    
          

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.224

0

6.224

247

6.471

188

188

188

188

          

Ontvangsten

0

0

0

52

52

0

0

0

0

Toelichting

De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 3 betreffen de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2020 en de toevoeging van de doorbelasting van de eindejaarsmarge 2019 voor het Kabinet van de Koning.

Licence