Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2 Algemene Rekenkamer

Op artikel is in 2020 circa € 2,1 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 1,2 mln. lager uitgevallen. Aan ontvangsten is circa € 0,08 mln. minder gerealiseerd dan geraamd.

Toelichting

De onderuitputting op het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget is vooral het gevolg van lagere uitgaven ten gevolge van de Corona-crisis. Hierdoor waren er minder uitgaven voor bijvoorbeeld woon- en werkverkeer, internationale dienstreizen en catering, en door vertraagde werving van personeel. Daarnaast is het verplichtingenregime in 2020 nog iets aangescherpt in de AO/IC waardoor er minder extra overlopende verplichtingen zijn.

Licence