Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 2. Algemene Rekenkamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

33.140

33.390

1.037

500

34.927

      

Uitgaven

33.140

33.390

1.037

0

34.427

      

Institutionele inrichting

33.140

33.390

1.037

0

34.427

Recht- en doelmatigheidsbevordering

33.140

33.390

1.037

0

34.427

      

Ontvangsten

1217

1217

0

0

1.217

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Licence