Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Raad van State

Op dit artikel is in 2020 circa € 4,6 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 1,1 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

De overschrijding op de verplichtingen ten opzichte van de ontwerpbegroting heeft voornamelijk te maken met het afsluiten van een meerjarig contract voor het ICT systeem aan het eind van het jaar. De uitgaven hiervan vinden plaats in volgende jaren. Tevens zijn licenties vastgelegd waarvan de uitgaven plaats zullen vinden in 2021.

Op de uitgaven is een onderuitputting ontstaan door gevolg van vertraging in werkzaamheden in het kader van werkplekvernieuwing om thuiswerken veilig en adequaat te faciliteren.

Licence