Base description which applies to whole site

Artikel 92: Nog onverdeeld

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2020 2 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 1,5 mln. minder aan verplichtingen aangegaan.

Toelichting

Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk parkeren van nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen.

Licence