Base description which applies to whole site

2.4 Beleidsartikel 6. Hoger beroepsonderwijs

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 6,8 miljoen verhoogd.

Uitgaven

Het budget wordt met € 1,3 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 0,5 miljoen verhoogd.

Licence