Base description which applies to whole site

2.3 Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 27,1 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Subsidies

Op subsidies zijn de verplichtingen € 11,9 miljoen hoger dan begroot. Dit komt met name doordat er eind 2020 meerjarige verplichtingen ingeboekt zijn die kaseffect hebben in 2021.

Garantieverplichtingen

Er is per saldo voor € 31,8 miljoen aan garantieverplichtingen verleend.

Uitgaven

Het budget wordt met € 1,8 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 0,2 miljoen verhoogd.

Licence