Base description which applies to whole site

2.7 Beleidsartikel 9. Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 15,9 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Er is in totaal voor € 3,0 miljoen minder verplicht op de bekostiging. Dit komt doordat de realisatie van de reguliere opleidingsscholen lager is uitgevallen dan het plafond in de regeling. Het verplichtingenbudget was berekend op volledige realisatie van de reguliere opleidingsscholen en dus ook dat het volledige bedrag zou worden verplicht in de beschikkingen.

Subsidies

Er is in totaal voor € 20,5 miljoen meer verplicht op subsidies. Dit komt met name door een ophoging van het verplichtingenbudget voor de aanpak van het lerarentekort met € 15,0 miljoen. Daarnaast is het verplichtingenbudget verhoogd met € 5,5 miljoen als gevolg van het aangaan van meerjarige verplichtingen op de subsidieregeling onderwijsassistenten. Dit was pas later in het jaar bekend in verband met de sluitingstermijn van de regeling.

Uitgaven

Het budget wordt met € 2,6 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Subsidies

Er is voor € 1,0 miljoen minder uitgegeven aan subsidies. Dit komt met name doordat de definitieve eindstanden van het aantal aanvragen voor de regeling zij-instroom en de regeling Korte scholingstrajecten lager uitvallen dan was begroot. Hierdoor worden de uitgaven € 1,5 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 2,6 miljoen verlaagd. De verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door minder ontvangsten op de lerarenbeurs. Het budget voor de lerarenbeurs ligt lager dan voorgaande jaren. Hierdoor zijn er minder aanvragen goedgekeurd en ook minder mensen die een reeds ontvangen beurs terugbetalen als ze voortijdig stoppen met een studie.

Licence