Base description which applies to whole site

2.8 Beleidsartikel 11. Studiefinanciering

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en uitgaven worden met € 7,6 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdrachten

  • Per saldo wordt op de inkomensoverdrachten € 30,2 miljoen minder gerealiseerd dan was begroot.

  • Het budget voor de reisvoorziening gift wordt met € 15,9 miljoen verlaagd. Dit komt deels omdat er minder reisvoorzieningen naar gift zijn omgezet dan verwacht (€ 6,3 miljoen). Daarnaast is de bijdrage van studerenden aan ov hoger dan geraamd (€ 7,1 miljoen). Door het tegenboek-effect (het betreft hier een negatieve post) zorgt dit voor een neerwaartse bijstelling. Ook zijn de gerealiseerde kosten aan het ov-contract lager dan geraamd (€ 3,0 miljoen).

  • De overige relevante uitgaven zijn met € 13,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Uit de realisatiegegevens is gebleken dat de uitgaven lager zijn dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er minder achterstallig lager recht (ALR) was dan geraamd.

Leningen

  • Per saldo wordt op het instrument leningen € 21,2 miljoen meer gerealiseerd.

  • Zowel de niet-relevante overige uitgaven als de niet-relevante uitgaven reisvoorziening zijn naar boven bijgesteld met respectievelijk € 31,0 miljoen en € 10,3 miljoen op basis van realisatiegegevens van DUO.

  • De niet-relevante uitgaven basisbeurs zijn ook naar boven bijgesteld met € 19,7 miljoen euro. Dit komt deels omdat er meer aan basisbeurs prestatiebeurs is opgeboekt dan geraamd (€ 4,5 miljoen). Ook is er minder prestatiebeurs omgezet in gift (€ 1,2 miljoen) en lening (€ 13,9 miljoen) dan geraamd. Door het tegenboek-effect (het betreffen hier negatieve posten) zorgen deze laatste twee posten voor een opwaartse bijstelling.

  • De niet-relevante rentedragende lening is naar beneden bijgesteld met € 45,9 miljoen. Dit komt deels omdat uit de realisatiegegevens van DUO blijkt dat er minder is geleend dan was geraamd (€ 35,8 miljoen), maar ook deels omdat er minder prestatiebeurzen zijn omgezet in een lening (€ 10,1 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen

Per saldo wordt er op het instrument bijdrage aan agentschappen € 1,4 miljoen meer gerealiseerd.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 25,8 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Ontvangsten

De terugbetaling van de studieschuld wordt met € 29,2 miljoen omhoog bijgesteld. Dit bedrag is exclusief de bijstelling op de rente en de bijstelling op de overige ontvangsten.

Licence