Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget met € 1,6 miljoen afgenomen als gevolg van de afwikkeling van in eerdere jaren verstrekte subsidies bij de Regeling Sanering Verkeerslawaai en het Schone Lucht Akkoord (SLA), waardoor extra verplichtingenruimte is afgeboekt. Hiernaast is het aanbestedingstraject van een aantal verplichtingen vertraagd.

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Licence